محصولات

تله دلتا DELTA TRAP

  • این تله ها در رنگ های سفید ،سبز و زرد موجود می باشد و از جنس پلاستیک مقاوم به رطوبت واشعه UVدرست می شود در اثر تابش آفتاب و گرما نیز تولید بو نمی نماید.شب پره هاي کوچک به تدريج روي صفحه چسبدار اين نوع تله گرفتار شده و به سرعت شمارش مي گردند. اين تله ها به آساني قابل نصب هستند .