محصولات

- تله دیاموند ( Dimond trap)

   تله دیاموند از دو صفحه کاغذی ضد آب و چسبدار تشکیل شده که به شکل لوزی روی هم چسبیده اند و طوری تا خورده وجمع شده اند که به راحتی باز شده ودر باغ ومزرعه نصب می شوند.

    اندازه کوچک، سهولت نصب وامکان جابجایی راحت این تله از مزایای آن است. از این تله برای ردیابی آفات قرنطینه ای و شکار انبوه شب پره های کوچک استفاده می شود.