محصولات

کارت سیاه چسبنده پالیز :
           کارت سیاه چسبنده برای ردیابی وشکار انبوه شب پره مینوز گوجه فرنگی (توتا) Tuta absoluta استفاده می شوند. مطالعات نشان می دهد که کارت های سیاه در مقایسه با کارت های بی رنگ و زرد و آبی در مبارزه با توتا موثرتر هستند. تله های سیاه اگر همراه با فرمون استفاده شوند ، نتایج بسیار بهتری دارند.
مزایای کارت سیاه چسبنده پالیز:
    پروانه های توتا به صورت طبیعی به کارت ها و نوارهای سیاه رنگ جلب می شوند ولی حشرات مفید و پارازیت ها را شکار نمی کند به ویژه این موضوع در مزارع و گلخانه هایی که  کنترل بیولوژیک اجرا شده است بسیار کارآیی دارد.
میزان مصرف : برای شکار انبوه توتا تعداد  4-6 کارت سیاه در اندازه 40 *25 سانت  Tuta absoluta در 100 متر مربع (یک تله در هر 20 متر مربع) و در ارتفاع تقریبی 40-50 سانتی متر از سطح زمین ، به موازات زمین قرار گیرد اگر فرمون توتا نیز در هر دو طرف کارت سیاه نصب شودتعداد 5 عدد در 1000 متر مربع کافی است.